Sự Kiện

Họp lớp 12A6 ngày 30-04-2009

  • Đầu tiên, chào toàn thể anh chỉ em thành viên lớp 12A6 niên khóa 1997.
  • Thứ hai, thay mặt đồng chí Nguyễn Axít xin chân trọng tới toàn thể anh chị em của lớp 12A6 đến dự họp mặt đông đủ vào ngày 01-05-2009
  • Điều kiện tham gia: Tất cả các thành viên thuộc lớp 12A6 Trường PTTH Long Thành, và những đính kèm bao gồm Vợ, Chồng Con Cái, Người Yêu, Bồ Bịch của mọi thành viên :)
  • Mời các bạn click VÀO ĐÂY để xem chi tiết nhé !!!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License