Tự giới thiệu thông tin cá nhân
Forum » Chia sẻ và Nói nhảm / Tự giới thiệu thông tin cá nhân
Number of threads: 6
Number of posts: 9
rss icon RSS: New threads | New posts
Trong mục này mỗi người sẽ tự create 1 thread và điền vào thông cá nhân của mình nhé, và các bạn khác muốn biết gì thong tin chi tiết hiện tại của bạn, thì sẽ hỏi thêm ngay trên thread của bạn.
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
thithuydang78@yahoo.com.vn
by: dang thi thuydang thi thuy
09 Aug 2009 12:47
2 by Trung KhuyenTrung Khuyen
12 Aug 2009 10:02 Jump!
by: Pham Thi Kieu DiemPham Thi Kieu Diem
06 Aug 2009 02:44
1  
Hàn Mặc Tử or Hàn Mạnh Tuấn or Phạm Quốc Tuấn
by: Pham Quoc TuanPham Quoc Tuan
03 Aug 2009 09:42
1  
by: chau nhut namchau nhut nam
26 Jul 2009 04:55
3 by Nguyen AcxitNguyen Acxit
01 Aug 2009 03:52 Jump!
acxit77@yahoo.com.vn
by: Nguyen AcxitNguyen Acxit
30 Jul 2009 13:06
1  
Đây là thread thông tin của Khuyến, các bạn có thể hỏi bất kể thứ gì về thông tin của mình ở thread này.
by: Trung KhuyenTrung Khuyen
24 Jul 2009 05:11
1  
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License