Forum Categories
Hội họp và Gặp mặt
Đây là nơi dùng để thảo luận về hội họp và gặp mặt của Lớp 12A6
Category nameThreadsPostsLast post
Thảo luận và Dư âm sau cuộc hợp mặt.
422by Trung KhuyenTrung Khuyen
12 Aug 2009 09:37Jump!
Đây là nơi dùng để thảo luận các buổi ăn nhậu.
11by Pham Quoc TuanPham Quoc Tuan
20 Nov 2009 15:55Jump!
Đây là nơi các bạn có thể post các bài thông tin về đám cưới
12by Nguyen AcxitNguyen Acxit
21 Jan 2010 04:35Jump!
Chia sẻ và Nói nhảm
Mục này dùng để chia sẻ thông tin cá nhân và nói nhảm :)
Category nameThreadsPostsLast post
Đây là nơi dùng để chia sẻ thông tin
861by Nguyen AcxitNguyen Acxit
24 Dec 2009 13:54Jump!
Trong mục này mỗi người sẽ tự create 1 thread và điền vào thông cá nhân của mình nhé, và các bạn khác muốn biết gì thong tin chi tiết hiện tại của bạn, thì sẽ hỏi thêm ngay trên thread của bạn.
69by Trung KhuyenTrung Khuyen
12 Aug 2009 10:02Jump!

Show hidden

rss icon RSS: New threads | New posts

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License