Chào mừng các bạn tới website Lớp 12A6

Thông báo ngày 04-Feb-2010:

Thay mặt cho lớp Khuyến xin thông báo, thông tin liên lạc của lớp đã được chuyển lên http://facebook.com các bạn có thể đăng ký facebook rồi join vào Group của lớp 12A6 nhé.
[
http://www.facebook.com/group.php?gid=115835238381 Group 12A6]

Cảm ơn


Thông báo ngày 12-Aug-2009:

Sau khi tìm hiểu nguyên nhân tại sao diễn đàn bị mất dữ liệu, mình thấy trong phần ghi lại toàn bộ thay đổi hệ thống bạn Châu Nhựt Nam có thay đổi tên tên hệ thống forum:thread thành tên "di-n-an" nên hệ thống không hiểu, hiện tại Khuyến đã khắc phục, chúng ta tiếp tục vào nhé.
Mình đề nghỉ bạn Nam chuộc lỗi bằng một chầu cafe….


Thông báo ngày 13-July-2009:

  • Xin thông báo đến toàn thể anh em những ai đã biết đến website này, nhớ gửi link đến tất cả các bạn còn lại nhé. Còn không các bạn biết họ và tên đầy đủ của, số điện thoại các bạn còn lại thì cũng gửi vào email, để mình cập nhật trước rồi mấy thông tin kia sẽ cập nhật sau.

Thay mặt cho lớp,
Nguyễn Trung KhuyếnThông báo:

  • Mọi thành viên lớp 12A6 niên khóa 1997 Trường PTTH Long Thành xin vui lòng gửi những thông tin trên như Khuyến ở trong phần Liên Hệ vào email: moc.liamg|79k.6a21pol#moc.liamg|79k.6a21pol để mình cập nhật vào danh sách đó.
  • Sau khi mình có đủ thông tin mình sẽ mời các bạn vào làm thành viên rồi mình sẽ tạo một FORUM cho lớp mình ở đây, các bạn có thể trao đổi thông tin trên này.
  • Hy vọng đây là nơi lớp mình có thể tụ tập được tất cả mọi người

Thân Chào!
Khuyến

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License